Princip programu

Sbor dobrovolných hasičů registrovaný v programu Recyklujte s hasiči organizuje sběrnou akci a za sesbírané elektrospotřebiče dostává finanční odměnu.

Zaregistrujte své SDH a i vy pocítíte výhody systému odměn, který Vám tento program nabízí.

Je to tak jednoduché!

Registrační formulář naleznete v sekci Registrace (na hlavní stránce).
Pečlivě jej vyplňte a zašlete na uvedenou adresu.
Po jeho doručení od nás obdržíte do 10 dní balíček se třemi bagy (vak na malé spotřebiče), plakáty, cedulku pro označení místa zpětného odběru elektrozařízení.

Pak už můžete sami zorganizovat svou první sběrnou akci.
Pomocná Vám může být i znělka hlásiče, vyzývající občany k tomuto sběru. Naleznete ji v sekci Ke stažení. Po sečtení sesbíraných kusů vysloužilých elektrospotřebičů a při splnění stanovené minimální objednávky, nahlásíte tyto počty telefonicky na infolinku nebo vyplníte objednávku svozuv sekci Objednávka svozu.

Poté je tato informace předána svozové firmě. Svozová firma nejpozději do 7 pracovních dní od přijetí objednávky kontaktuje v registraci uvedenou kontaktní osobu pro svoz, s níž si upřesní podmínky svozu (termín, množství).

Při předávání zpětně odebraného elektrozařízení svozové firmě, je dopravce povinen zapsat do objednávkového formuláře celkový počet předaných elektrozařízení dle logistických skupin. Zástupce SDH je povinen tento objednávkový formulář přepravci potvrdit svým podpisem.

Nejdříve do 20. dne měsíce následujícího ode dne sběruje na adresu kontaktní osoby uvedené v registraci zaslána poštovní poukázka B s finanční odměnou pro SDH.

Kolektivní systém

ELEKTROWIN a.s. je neziskově hospodařící společnost založená výrobci velkých a malých domácích spotřebičů pro společné plnění povinností vyplývajících z platného zákona o odpadech. Zajišťuje zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrospotřebičů.

ODESÍLAM, POČKEJTE PROSÍM ...